Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL
szukaj w portalu szukaj w google

Stwierdzenie zgonu i karta zgonu

Kto stwierdza zgon i wydaje akt?

Osoby upoważnione do wystawienia aktu zgonu:

W pierwszej kolejności o zgonie powinien orzec lekarz, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń leczniczych, czyli najczęściej jest to lekarz rodzinny. Są jednak sytuacje, w których zrobić tego nie może:

 • Jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że śmierć była wynikiem przestępstwa
  (wtedy kartę zgonu wystawia lekarz, który na wniosek sądu lub prokuratora dokonał oględzin lub sekcji zwłok)
 • Jeśli lekarz zamieszkuje w odległości ponad 4 km od miejsca zgonu, jest nieobecny lub chory, tak, że nie może w ciągu 12 godzin od momentu wezwania dotrzeć na miejsce
  (wtedy zgon stwierdza i kartę wypełnia lekarz wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, felczer i starszy felczer, położna - w przypadku noworodka, którego zgon nastąpił przed upływem 7 dnia życia, inny lekarz pracujący w danym rejonie)
 • W przypadku szczególnych trudności komunikacyjnych stwierdzić zgon i wystawić kartę zgonu może pielęgniarka, która pracuje w danym rejonie i posiada stosowne upoważnienie.
 • Jeśli oględzin nie dokonuje lekarz, do obecności przy oględzinach należy wezwać dwie osoby, a następnie z przebiegu oględzin sporządzić protokół, który oprócz osoby dokonującej oględzin podpisują ponadto co najmniej dwie osoby obecne przy oględzinach. Protokół ten, niezwłocznie po jego sporządzeniu, podlega przekazaniu do właściwego do spraw zdrowia organu prezydium powiatowej rady narodowej.

Lekarz, może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń. W uzasadnionych przypadkach lekarz, z wyłączeniem lekarza dentysty, może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok. Lekarz, z wyłączeniem lekarza dentysty, może wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji badania pośmiertnego, przeprowadzonego przez innego lekarza lub inną uprawnioną osobę.

  Niemożność ustalenia przyczyny zgonu nie upoważnia lekarza lub inną osobę upoważnioną do odmowy wystawienia karty zgonu!

Jeśli bliski zmarł:

 • w domu z przyczyn naturalnych: powinniśmy wezwać lekarza rodzinnego, kartę zgonu może wystawić również lekarza pogotowia,
 • w wypadku lub w wyniku przestępstwa: kartę zgonu wystawia lekarz wezwany przez policję lub prokuraturę, może nie wydać karty zgonu i zarządzić sekcję zwłok. Wtedy kartę wypisze lekarz, który zrobi sekcję,
 • w szpitalu: kartę zgonu wypisze lekarz opiekujący się pacjentem w szpitalu.

Śmierć dziecka nienarodzonego:

 • Jeśli dziecko zmarło przed 22. tygodniem ciąży kwalifikowane jest to jako poronienie, zwykle w takich przypadkach rodzice nie muszą dokonać rejestracji i nie otrzymują ciała dziecka. Jeśli chcą je jednak pochować, to mają do tego prawo. Wtedy stosuje się procedury jak w stosunku do dziecka zmarłego po 22. tygodniu.
 • Jeśli dziecko zmarło po 22. tygodniu: rodzice pobierają ze szpitala tzw. pisemne zgłoszenie o narodzinach dziecka oraz kartę zgonu.