Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL
szukaj w portalu szukaj w google

Zakład pogrzebowy

Do zakładu pogrzebowego udajemy się z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego, zaświadczeniem z zakładu pracy o zatrudnieniu. Jeśli zmarły był emerytem lub rencistą, zabieramy ostatni odcinek renty lub emerytury. Podczas wizyty w zakładzie pogrzebowym ustalamy podstawowe opcje pochówku: datę i miejsce pogrzebu, trumnę, jak ma wyglądać pogrzeb, w jakim obrządku będzie. Zakłady pogrzebowe oferują zazwyczaj również inne usługi: ubieranie zmarłego, zakup wieńców, wykupienie nekrologów, zakupu nagrobka itd. To od nas zależy, czy się na to godzimy. Możemy zdecydować się tylko na podstawowe usługi: przewóz, pogrzeb. Jeśli sami ubierzemy zmarłego, kupimy wieńce i zamówimy klepsydry, na pewno koszt pogrzebu spadnie.

Można również samemu zamówić nagrobek w firmie kamieniarskiej. Na terenie Śląska Cieszyńskiego jest wiele firm zajmujących się wytwarzaniem nagrobków (zobacz adresy)

Jeśli zdecydujemy, że zmarły pozostanie w domu i sami załatwimy pogrzeb, należy pamiętać, że musimy pochować ciało najpóźniej do 72 godzin po śmierci, jeśli zaś bliska nam osoba zmarła na chorobę zakaźną - do 24 godzin od chwili śmierci. W obu przypadkach, jeśli nie możemy dotrzymać tego terminu, mamy obowiązek przewieźć ciało do kostnicy miejskiej lub kostnicy zakładu pogrzebowego.

Zakład pogrzebowy może pomóc nam również w zakresie aktu zgonu i zasiłku pogrzebowego, zaświadczenia jednak musimy odebrać sami. Zakład nie pomoże nam przy opłaceniu kwatery na cmentarzu komunalnym, czy kwestiach związanych z nabożeństwem. Musimy załatwić to osobiście z księdzem lub zarządcą cmentarza.

Adresy i telefony zakładów pogrzebowych na Śląsku Cieszyńskim

Ważne:

  • Jeśli zdecydujemy się na zlecenie pogrzebu zakładowi pogrzebowemu, pamiętajmy, by na umowie dokładnie określić cenę i rodzaj usług. Często zdarza się, że klienci zgadzają się na pełen zakres usług, nie wiedząc, co on obejmuje. Dodatkowe usługi, typu balsamowanie, zakup ubrań dla zmarłego, kondukt żałobny itp. sprawiają, ze koszt pogrzebu może wzrosnąć nawet dwukrotnie.