Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL
szukaj w portalu szukaj w google

Odprawy pośmiertne

Bliscy osoby zmarłej, kóra była zatrudniona w chwili smierci mogą liczyć równiez na pomoc pracodawcy zmarłego, jeśli zmarły był w chwili śmierci zatrudniony lub po rozwiązaniu stosunku pracy pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

Wysokość odprawy uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy (staż zakładowy) i wynosi odpowiednio:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, przy zatrudnieniu wynoszącym co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie, o ile pracownik zatrudniony był co najmniej 15 lat.

Podobnie jak w przypadku praw majątkowych ze stosunku pracy, osobami uprawnionymi do odprawy pośmiertnej są:

  • małżonek zmarłego pracownika (bezwarunkowo) oraz
  • inni członkowie rodziny (spełniający warunki do przyznania renty rodzinnej). Wyliczoną kwotę odprawy należy podzielić w równych częściach między wszystkich uprawnionych. Jeżeli po zmarłym pozostała tylko jedna osoba uprawniona, pracodawca wypłaca jej połowę obliczonej kwoty.